alpha decay

alpha decay
alfa skilimas statusas T sritis apsauga nuo naikinimo priemonių apibrėžtis Savaiminis branduolio virsmas, kurio metu branduolys spinduliuoja ↑ alfa dalelę. Alfa skilimo metu susidaro radioaktyvusis branduolys, kurio eilės numeris, pradinio elemento atžvilgiu, sumažėja dviem vienetais, o masė – keturiais. Virsmo metu gali atsirasti sužadintų branduolių, kurie, pereidami į stabiliąją būseną, spinduliuoja gama kvantus. Būdingas natūraliesiems radioaktyviesiems elementams, turintiems didelį masės skaičių (t.y. turintiems mažą ryšio energiją), pvz., ²²⁶Ra. atitikmenys: angl. alpha decay; alpha (particle) decay rus. альфа-распад ryšiai: dar žiūrėkalfa dalelė

Apsaugos nuo naikinimo priemonių enciklopedinis žodynas. – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2002.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • Alpha decay — 2 less. For example:(The second form is preferred because the first form appears electrically unbalanced. Fundamentally, the recoiling nucleus is very quickly stripped of two electrons to neutralize the ionized helium cation.)An alpha particle is …   Wikipedia

  • alpha decay — noun radioactive decay of an atomic nucleus that is accompanied by the emission of an alpha particle • Hypernyms: ↑decay, ↑radioactive decay, ↑disintegration * * * noun : the radioactive decay of an atomic nucleus by emission of an alpha particle …   Useful english dictionary

  • alpha decay — Physics. a radioactive process in which an alpha particle is emitted from the nucleus of an atom, decreasing its atomic number by two. [1935 40] * * * Type of radioactive disintegration (see radioactivity) in which some unstable atomic nuclei… …   Universalium

  • alpha decay — alfa skilimas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Radioaktyviojo atomo branduolio savaiminis virsmas kitu branduoliu išspinduliuojant alfa daleles. atitikmenys: angl. alpha decay; alpha desintegration; alpha particle… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • alpha decay — alfa skilimas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. alpha decay; alpha particle decay vok. Alphaumwandlung, f; Alphazerfall, m rus. альфа распад, m pranc. désintégration alpha, f …   Fizikos terminų žodynas

  • alpha decay — alfa skilimas statusas T sritis chemija apibrėžtis Radioaktyviojo atomo branduolio virsmas, kurio metu išspinduliuojama alfa dalelė. atitikmenys: angl. alpha decay; alpha desintegration; alpha particle desintegration rus. альфа распад …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • alpha decay energy — alfa skilimo energija statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. alpha decay energy; alpha disintegration energy vok. Alpha Umwandlungsenergie, f; Alpha Zerfallsenergie, f rus. энергия альфа распада, f pranc. énergie de désintégration alpha, f …   Fizikos terminų žodynas

  • alpha decay — noun Radioactive decay by emitting an alpha particle …   Wiktionary

  • alpha decay — a form of radioactive decay in which an alpha particle (two neutrons plus two protons) is emitted, decreasing both the size and the charge of the nucleus and yielding a daughter product that is a different element. It often occurs serially …   Medical dictionary

  • alpha decay — /ælfə dəˈkeɪ/ (say alfuh duh kay) noun radioactive disintegration in which alpha particles are emitted …  

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”